Loading…
logo
{{ Notifications.unread_notifications }}

Sök priser på t.ex. lego

Villkort & Ansvar

Allmänt

Den här webbsidan är utvecklad av, ägs och drivs av Pricecloud ApS, Vesterbrogade 20, Copenhagen V, Denmark.

privacy.terms_introduction

Dementi

Informationen på denna webbplats är inte nödvändigtvis korrekt, aktuell eller fullständig, och denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller felprissättningar.

Pricecloud tar inget ansvar för - och frånsäger sig uttryckligen ansvar - att uppdatera hemsidan så att informationen alltid är aktuell, och så informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig.


Ansvarsbegränsning

Pricecloud drånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta förluster, inklusive driftsförlust, förlorad vinst, förlorade data, eller andra direkta eller indirekta, eller följdskador som kan uppstå vid användning av Pricecloud eller samarbetswebbplatser som Pricecloud hemsida ger länkar.

Denna ansvarsfriskrivning gäller alla orsaker till åtgärder, oavsett om de baseras på kontrakt, garanti, kränkning, eller liknande.


Copyright

Innehållet i denna webbplats tillhör Pricecloud och är upphovsrättsskyddad.

Text, bilder, filmer, teckningar, grafik, ljud, data mm kan bli föremål för upphovsrätt och är antingen egendom eller licensierat under Pricecloud.

Reproduktion eller användning av hela eller delar av materialet i någon form är förbjudet annat än för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Det är olagligt att ändra innehållet på denna webbplats. Brott mot dessa regler kommer att åtalas.


Varumärkesvillkort

Pricecloud är ett varumärke som tillhör Pricecloud ApS.

De varumärken, inklusive logotyper, slogans etc. är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör, eller är licensierade av Pricecloud ApS.


Länkar till hemsidan

Där ges en länk till denna webbplats från andra webbplatser, Pricecloud - om det inte är klart och tydligt - har varken godkänt länken eller det material som finns på andra webbplatser, och Pricecloud är inte associerat med eller på annat sätt samarbeta med innehavaren av webbplatsen.


Länkar till andra hemsidor

Om du använder en länk från Pricecloud att få tillgång till en annan plats, lämnar du Pricecloud. Den webbplats som du besöker, är oberoende från den här platsen, och Pricecloud har inget inflytande på dess innehåll.

Genom att erbjuda länkar från denna webbplats till andra webbplatser vi tar inget ansvar för material på webbplatsen som kan nås genom att följa länken, och Pricecloud frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust som uppkommer vid öppnandet eller bläddra på andra webbplatser eller användning av något material häri, oavsett orsaken till sådana förluster, och oavsett om Pricecloud kunde eller borde ha förutsett en sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust genom att inte ta bort länken från denna webbplats eller på annat sätt.


Upphovsrättsintrång

Kontakta oss om du tycker Pricecloud är i strid med någon av dina immateriella rättigheter, genom användarinnehållet , produktinformation, annonskampanjer eller på annat sätt.

Pricecloud har ingen lust att kränka rättigheter och varumärken andras, vilket är anledningen till att vi alltid kommer att sköta dessa frågor när vi blir medvetna om dem.

Vi ber om ursäkt i förväg om så är fallet.